Zásobování školských zařízení

a 0 Položek -

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu Morello-group, který je provozován Morello-group,Alejnikovova 1525/1,Ostrava. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Morello-group) a kupujícího (zákazník).
Není-li obchodními podmínkami blíže vymezeno jinak, práva a povinnosti mezi prodávajícím:
a kupujícími, kteří kupují zboží pro soukromou potřebu se řídí Občanským zákoníkem,
– a kupujícími, kteří kupují zboží pro účely podnikání se řídí Obchodním zákoníkem.
Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího (http://Morello-group.cz). Prodávající si vyhrazuje právo všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky a současně přijímá v den odeslání objednávky platné ceny objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedené v internetovém obchodu Morello, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak.
Dodání zboží
Místem dodání zboží je adresa uvedená v registračním formuláři kupujícího (místo určení).
Zboží dodáváme ve spolupráci se smluvním dopravcem až na místo určení.
Poštovné a balné při dodávkách po ČR – balíková přeprava:
– při objednávce nad 5000 Kč /200Eur je zdarma
– při objednávce pod 5000 Kč/200Eur účtujeme 155,- Kč/6 Eur včetně DPH

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Objednávat je možné pouze prostřednictvím nákupního košíku internetového obchodu.
Odeslání objednávky je podmíněno vyplněním veškerých povinných údajů v elektronickém registračním formuláři.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
Na e-mail uvedený kupujícím bude ihned po dokončení objednávky zasláno potvrzení s číslem objednávky, výčtem objednaného zboží včetně cen a s dalšími doplňujícími informacemi.

Ochrana osobních údajů
Veškerá osobní data zákazníků jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám. Osobní data kupujícího zpracováváme jen v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění.